• 0
  • 0

Giỏ hàng

Thánh Gióng (DT) Gói 68g x 200 Gói 1 Thùng

Đặc điểm nổi bật

Công dụng:

- Giúp cho cây lúa ngắn lóng, cứng cây, dày lá, chống đổ ngã.

- Tăng khả năng đẻ nhánh, tăng chồi hữu hiệu.

- Tăng khả năng hình thành đòng, cây có bông lớn, tăng năng suất.

- Giúp cây có khả năng hạn chế sự tấn công của sâu bệnh.

Thành phần:

Bo (B): 2.200 ppm;

Mangan (Mn): 50 ppm;

Độ ẩm: (≤ 1%).

Phụ gia đặc biệt Paclobutrazol,…vừa đủ.

Cách dùng:

Pha 68g/25 lít nước.

Sử dụng giai đoạn lúa bắt đầu đẻ nhánh đến hình thành đòng.

Sản phẩm cùng loại: