• 0
  • 0

Giỏ hàng

NATIDUC 800WG

Đặc điểm nổi bật

NATIDUC 800WG gói 6gr

Thành phần: Azoxytrobine 300g/kg + Tebuconazole 500g/kg
Công dụng: đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đốm vằn, khô vằn, lem lép hạt trên lúa, bệnh rỉ sắt trên cây cà phê.

Hướng dẫn sử dụng: đối với bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa pha 130gr/ha khi tỉ lệ bệnh khoảng 5 - 10%, đối với bệnh khô vằn đốm vằn pha 130gr/ha khi tỉ lệ bệnh khoảng 12 - 20%. 

Sản phẩm cùng loại: