• 0
  • 0

Giỏ hàng

THÔNG TIN NỘI BỘ

Du lịch - Teambuilding

Du lịch - Teambuilding

Kì nghỉ du lịch dành cho công ty

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CP BVTV DELTA

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CP BVTV DELTA

Bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2009, Công ty CP BVTV chuyên phân phối các mặt hàng thuốc và sản xuất các dòng phân bón trung vi lượng đã ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường với đa dạng các sản phẩm  phục vụ cho nền nông nghiệp nước nhà.